MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID: MISSIE

Stanley Black&Decker zet zich ten volle in om zijn organisatie te beheren op basis van de richtlijnen van de International Standard SA 8000, de internationale en nationale arbeidswetgeving. Het streven naar een continue verbetering is ALLEEN mogelijk als we zorgen voor:

- Proactieve eliminatie van kinderarbeid.
- Proactieve eliminatie van gedwongen of verplichte arbeid.
- Gezonde en veilige werkplekken.
- Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandelingen.
- Proactieve eliminatie van discriminatie.
- Proactieve uitbanning van disciplinaire maatregelen die niet respectvol zijn.
- Eerlijke en onderhandelde werktijden.
- Eerlijke en transparante vergoedingen.

Om onze doelen te bereiken, verwachten we een verantwoordelijkheidsgevoel van al onze medewerkers en stakeholders. Stanley Black&Decker neemt de verantwoordelijkheid op zich om ervoor te zorgen dat deze missie wordt gecommuniceerd en geïmplementeerd in alle bovenvermelde juridische entiteiten.
Bij Stanley Black&Decker werken wij richting ECOSMART™. Dit betekent dat we toegewijd zijn om de duurzaamheid van onze activiteiten, onze producten, onze gemeenschappen, onze leveranciers en onze klanten te verbeteren. Bovendien, betekent het dat we waakzaam zijn over onze duurzaamheidsinitiatieven en dat we prioriteit geven aan het behoud van een open dialoog met al onze investeerders.

Onze mensen

ECOSMART™ gaat over het betrekken van milieu- en veiligheidsverantwoording in onze cultuur, en het creëren van een paradigma verschuiving in de manier waarop we de volgende generatie aan talent aantrekken, ontwikkelen en behouden.


Lees meer

Onze Planeet

ECOSMART™ gaat over de ontwikkeling van onze milieustrategie om ervoor te zorgen dat we voorop blijven van klimaatgerelateerde invloeden en de milieu-impact verminderen van onze activiteiten.


Lees meer

Onze Producten

ECOSMART™ gaat over het integreren van duurzame overwegingen in ons productontwerp proces - om te helpen bij het verminderen van de milieu-impact van onze productie en producten, zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en waarde.


Lees meer

Erkenning voor Duurzaamheid

Ons ECOSMART™ initiatief bevordert de wereldwijde rentmeesterschapsprincipes in onze gehele waardeketen. Sinds 2010 zijn we genoteerd aan de Noord-Amerikaanse
Dow Jones Duurzaamheidsindex van IEQ machines en de categorie van elektrische apparatuur. Deze Duurzaamheidsindex volgt de prestaties van de top 20 van de 600 grootste bedrijven in Canada en de Verenigde Staten op volgens de S&P Global Broad Market Index dat leidend is op het gebied van duurzaamheid.

Carbon Disclosure Project

Ook behaalde we de hoogst haalbare score op zowel de Climate Disclosure Leadership Index en de Climate Performance Leadership Index van het Carbon Disclosure Project. Het Carbon Disclosure Project (CDP) werkt met aandeelhouders en bedrijven om de uitstoot van broeikasgassen van grote bedrijven bekend te maken.