Gebruiksvoorwaarden

 

Welkom bij blackanddecker.nl beheert door STANLEY BLACK & DECKER NETHERLANDS B.V. (een bedrijf met inschrijvingsnummer KVK nr. 20162305) met hoofdkantoor gevestigd te POSTBUS 83, 6120 AB BORN, the Netherlands. Voor uw gebruik van blackanddecker.be gelden de volgende voorwaarden. Wij verzoeken u deze aandachtig door te lezen. BLACK+DECKER, StanleyBlack&Decker hierna te noemen SBDK, de dochterondernemingen en andere bedrijven beheren blackanddecker.be en de diensten verbonden met blackanddecker.eu op basis van deze voorwaarden.

1. Overeenkomst

Voor toegang tot en gebruik van deze website en de informatie, het materiaal, producten en diensten verkrijgbaar via deze website gelden alle van toepassing zijnde wetten en voorschriften en deze Gebruiksvoorwaarden. Door naar deze website te gaan stemt u in met deze Gebruiksvoorwaarden die een wettelijk bindende overeenkomst vormen. Stemt u er niet mee in, gebruik deze website dan niet. U mag niet enig deel van de website in enig medium kopiëren. Deze Gebruiksvoorwaarden kunnen door ons van tijd tot tijd worden gewijzigd zonder dat u daar een specifieke kennisgeving van krijgt. De meest recente Gebruiksvoorwaarden zullen op de website worden gepost, en u moet deze Gebruikvoorwaarden altijd doornemen voordat u de website gebruikt, zodat u zeker weet dat u een actueel begrip heeft van de Gebruiksvoorwaarden krachtens welke u toegang hebt tot de website. Als u geen toegang heeft tot de Gebruiksvoorwaarden via internet, kunnen wij u op uw verzoek een kopie van de meest recente Gebruiksvoorwaarden per e-mail toezenden TOEGANG TOT DEZE WEBSITE (OF DELEN DAARVAN) EN HET GEBRUIK VAN INFORMATIE, MATERIALEN, PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE VIA DEZE WEBSITE (OF DELEN DAARVAN) WORDEN GELEVERD, IS NIET BEDOELD, EN IS VERBODEN, WANNEER DERGELIJKE TOEGANG OF DERGELIJK GEBRUIK VAN TOEPASSING ZIJNDE WET- EN REGELGEVING SCHENDT.

2. Minderjarigen

Deze website is een zakelijke en commerciële site. Als zodanig niet bedoeld voor kinderen of minderjarigen.

3. Informatie over producten en diensten

Alle verwijzingen op deze website naar informatie, materialen, producten en diensten zijn van toepassing op informatie, materialen, producten en diensten die verkrijgbaar zijn in de landen of rechtsgebieden ten aanzien alleen van dergelijke informatie, tenzij anders wordt vermeld. Niets op deze website houdt een aanbod in onze producten of diensten in welke rechtsgebied dan ook te kopen of te verkopen. Deze website is uitsluitend voor informatiedoeleinden.

4. Toestemming privacy- en gegevensbescherming

U erkent dat u de voorwaarden van ons Privacy-beleidhttp://blackanddecker.nl/gebruiksvoorwaarden, hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt. Met uitzondering van persoonlijke gegevens zal, ieder bericht of alle materiaal dat u post of naar ons stuurt over internet, niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsgebonden zijn, en als zodanig worden behandeld. Het posten of verzenden van onwettig, bedreigend, lasterlijk, beledigend, obsceen, pornografisch of profaan materiaal of alle materiaal dat gedrag inhoudt of aanmoedigt, dat zou worden beschouwd als misdaad of schending van enige wet, is streng verboden. Wij behouden ons het recht voor uw berichtgeving met ons te bewaken, door ons ontvangen via post, spraak, fax, e-mail of andere vorm van verzending voor doeleinden van kwaliteitscontrole, beveiliging of andere zakelijke behoeften. Behoudens het voorgaande zullen alle persoonlijke gegevens die als resultaat van deze website aan ons worden verstrekt, worden behandeld in overeenstemming met ons Privacy-beleid.

5. Eigendom

Tenzij anders wordt aangeduid zijn deze website en het ontwerp, de tekst, de inhoud, de selectie en schikking van elementen, organisatie, grafische afbeeldingen, ontwerp, samenstelling, magnetische vertaling, digitale omzetting en andere zaken die verband houden met deze website (“Elementen”) ervan, beschermd door van toepassing zijnde auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsgebonden (inclusief, maar niet bij uitsluiting, intellectuele eigendom) rechten en zijn de eigendom van BLACK+DECKER en SBDK of zijn opgenomen met de toestemming van de eigenaar van de rechten en zijn beschermd volgens wetten op het gebied van auteursrecht en handelsmerken. Het posten van dergelijke Elementen betekent niet dat wordt afgezien van eventuele rechten in dergelijke Elementen. U verkrijgt niet de eigendomsrechten op dergelijke Elementen die via deze website worden bekeken. Behalve waar anderszins wordt bepaald in dezes, mag geen van deze Elementen worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw worden gepubliceerd, gedownload, gewijzigd, weergegeven, gepost of verzonden, in welke vorm dan ook of door middel waarvan dan ook, inclusief, maar niet bij uitsluiting, elektronische, mechanische middelen, fotokopieën, opnamen, of anderszins, zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming. Toestemming wordt hierbij verleent voor zover noodzakelijk is voor de wettelijke toegang tot en het gebruik van deze website en/of informatie, materialen, producten en/of diensten die erop verkrijgbaar zijn, met het doel delen van deze website weer te geven, te downloaden, te archiveren en op papier te zetten, op voorwaarde dat u de Elementen niet wijzigt en dat u enige en alle mededelingen over auteursrechten en eigendomsrechten die in de elementen worden vermeld, behoudt. De toestemming eindigt automatisch als u enige van deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

6. Handelsmerken

De logo’s/het logo BLACK+DECKERTM en Black & Decker® , alle productnamen (inclusief, zonder beperking, de merktekens QUATTRO ®, SUPERLOK ®, POSITIVE DRIVE SYSTEM®, ESPRIT®, SCORPION® (DEVICE), EASI DIY®, IMPROVING YOUR HOME® (TOESTEL) , SPOT ON®, LASER STORM®, STORM®, SIGHTLINE®, GEL TECH®, XT® (TOESTEL), XTEAM®, MOUSE®, SANDSTORM®, DRAGSTER®, DECORMATE®, FIRESTORM®, AUTOTAPE® (TOESTEL), POCKET POWER®, ELECTROMATE®, DSC MICROPROCESSOR DIGITAL SMART CONTROL® (TOESTEL), QUATTRO®, QUARTERED CIRCLE DEVICE® (QUATTRO), BLACK & DECKER POWER COMBI®, 4 X 4® (ALLEEN WOORDEN), 4 X 4 ® (WOORD & DEVICE), STRIMMER®, QUICK CLICK®, QUICK CLICK STRIMMER®, FLOWER DEVICE®, STRIMMER PLANT PROTECTOR®, REFLEX PLUS® (ALLEEN WOORDEN), REFLEX PLUS® (LOGO), HDL HEAVY DUTY LINE®, ALLIGATOR®, STRIMMER DEVICE®, AV2®, TROPICAL®, SALSA®, DUSTBUSTER AUTO®, DUSTBUSTER DUO®, DUSTBUSTER PLUS®, SCUMBUSTER®, FLOORBUSTER®, CLICK ‘N‘ GO® (ALLEEN WOORDEN),CLICK & GO® (ALLEEN WOORDEN), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – LANG), CLICK ‘N‘ GO® (DEVICE – VIERKANT), CAT & DOG® (TOESTEL), CAT & DOG PLUS® (TOESTEL), MESSMAID®, PIVOT®, PIVOT PLUS®, AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – HORIZONTAAL), AUTO CLEANING FILTER TECHNOLOGY® (DEVICE – AFGEROND), FLAVOUR SCENTER®), alle pagina-kopregels, alle op maat gemaakte afbeeldingen, alle pictogrammen van knoppen, alle handelsmerken, servicemerktekens en logo’s die op deze website verschijnen, zijn, tenzij anders vermeld, servicemerktekens, handelsmerken en/of aanbiedingsvormen / presentaties van StanleyBlack&Decker (de "Merktekens"). Alle andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, servicemerktekens en/of aanbiedingsvormen of presentaties die worden genoemd, weergegeven, geciteerd of anderszins aangeduid op de website zijn de eigendom van hun respectievelijke eigenaren. U stemt ermee in de Merktekens op geen enkele wijze weer te geven of te gebruiken, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming U stemt er mee in de handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, servicemerktekens en/of aanbiedingsvormen of presentaties van andere eigenaren niet weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van dergelijke eigenaren Het gebruik of het verkeerd gebruik van de Merktekens of andere handelsmerken, productnamen, bedrijfsnamen, logo’s, servicemerktekens en/of aanbiedingsvormen, presentaties in dezes, is, behalve voor zover is toegestaan in dezes, verboden.

7. Hyperlink-disclaimer

Deze website kan links naar en/of advertenties van andere websites bevatten, die door ons worden onderhouden, naast links naar websites onderhouden door niet-gerelateerde bedrijven en personen (“website van derde"). Een advertentie van, of link naar, een website van een derde betekent niet dat wij de website goedkeuren, onderschrijven of dat wij enige verantwoordelijkheid aanvaarden voor de website van een derde, de inhoud of het gebruik ervan, of het gebruik van producten en diensten die via een dergelijke website van een derde verkrijgbaar zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de handelingen, de inhoud, nauwkeurigheid, naar voren gebrachte meningen, het privacy-beleid, de producten of diensten die via deze links worden verstrekt of via deze bronnen verkrijgbaar zijn of op dergelijke websites van derden worden getoond, en ook niet voor schade of verliezen, die, direct of indirect, worden veroorzaakt of waarvan beweerd wordt dat ze hierdoor zijn veroorzaakt, als gevolg van uw gebruik van of van het vertrouwen dat u hebt gesteld in dergelijke websites van derden of voor een eventuele aankoop die u hebt gedaan op websites van andere detaillisten. Dergelijke websites van derden worden door ons niet onderzocht, gemonitord of gecontroleerd op nauwkeurigheid of volledigheid of op het feit of zij zich houden aan geldende wetten en voorschriften. Wij geven geen enkele verklaring, of garanties van welke aard dan ook, impliciet, expliciet of anderszins over eventuele websites die u bezoekt via deze website, de inhoud ervan, of de producten en/of diensten die via dergelijke websites verkrijgbaar zijn Als u besluit onze website te verlaten en deze andere websites te bezoeken, dan doet u dat voor uw eigen risico. Alle regels, alle beleid (inclusief privacy-beleid) en bedrijfsprocedures van dergelijke websites zullen voor u van toepassing zijn op dergelijke websites.

8. Links van andere websites

Iedere link naar deze website is zonder onze schriftelijke toestemming verboden. Behoudens autorisatie een link naar deze website te verstrekken, is een link verstrekken naar een andere pagina dan de home-pagina verboden. Personen die toegang bieden tot deze website via een link van een andere website zijn, bij uitsluiting, verantwoordelijk voor de inhoud, de meningen die worden geuit, het privacy-beleid, de producten of diensten, of beschikbaar via de oorspronkelijke website, en voor eventuele verklaringen die worden afgelegd of indrukken die worden gewekt met betrekking tot BLACK+DECKER. Er wordt door ons een autorisatie gegeven een link aan te bieden naar deze website zonder dat wij enige aansprakelijkheid aanvaarden voor dergelijke links, en wij wijzen hierbij iedere aansprakelijkheid daarvoor af. Wij behouden ons het recht voor iedere autorisatie een link naar deze website aan te bieden, te allen tijden en om welke reden dan ook in te trekken. Een ieder die toegang biedt tot, of informatie met betrekking tot deze website, verstrekt, hetzij door middel van een link of anderszins, is er verantwoordelijk voor deze Gebruiksvoorwaarden onder de aandacht te brengen van de persoon die een dergelijke toegang of dergelijke informatie ontvangt. Wordt dat nagelaten, dan zal dat niet leiden tot aansprakelijkheid van ons.

9. Geen garanties

Deze site wordt aangeboden "Als zodanig," "Als beschikbaar", zonder garanties van welke aard dan ook. Geheel tot zover mogelijk toegestaan en volgens de van toepassing zijnde wetgeving, wijzen BLACK+DECKER, sbdk zijn dochterondernemingen, service-providers en licentieverlener’s alle garanties, impliciet, expliciet, wettelijk of op andere wijze af. Zonder beperking van het voorgaande verklaren black & decker, zijn dochterondernemingen, service-providers en licentieverleners hierbij dat zij u of uw bedrijf niet garanderen en dat BLACK+DECKER, zijn dochterondernemingen, service-providers en licentieverleners afwijzen (a) garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-overtreding; b) garanties met betrekking tot vertragingen, onderbrekingen, fouten of nalatigheden in de werking van deze site of enig deel ervan; (c) garanties met betrekking tot de verzending of aflevering van deze site of de beschikbaarheid ervan op een bepaald tijdstip of een bepaalde locatie; (d) garanties met betrekking tot het gebruik, de geldigheid, nauwkeurigheid, actualiteit of betrouwbaarheid van, of de resultaten van het gebruik van deze site of van enige informatie die op deze site wordt gepubliceerd; en (e) garanties met betrekking tot websites die een link naar deze website bieden.  Het is uw verantwoordelijkheid de nauwkeurigheid en volledigheid van alle informatie, verklaringen, meningen en ander materiaal op deze website of op een website die een link naar deze website bieden, te beoordelen (of daar over professioneel advies in te winnen). In sommige rechtsgebieden is het niet toegestaan bepaalde garanties af te wijzen. In overeenstemming daarmee zullen enkele van de afwijzingen van aansprakelijkheid misschien niet voor u van toepassing zijn Wij streven er niet naar aansprakelijkheid te zoeken of te beperken van welke aard dan ook voor ongelukken met dodelijke afloop of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of voor verkeerde weergave op bedrieglijke wijze. Uw eventuele wettelijke rechten als consument, ondervinden hiervan geen gevolgen.

10. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Volledig in de mate waarin door van toepassing zijnde wetten toegestaan wijzen wij, namens onze werknemers, zaakwaarnemers, leveranciers en aannemers aansprakelijkheid uit voor eventuele verliezen en kosten van welke aard dan ook en hoe dan ook ontstaan, inclusief, zonder beperking, eventuele directe, indirecte, speciale, strafrechtelijke schade of gevolgschaden, verlies van gebruik, verlies van gegevens, verlies veroorzaakt door een virus, verlies van inkomen of derving van winst, verlies van of beschadiging van eigendommen, aanspraken van derden, of andere verliezen van welk soort of welke aard dan ook, zelfs als wij ervan op de hoogte zijn gebracht dat de mogelijkheid van deze schade of verliezen bestaat, die ontstaan uit of in verband met het gebruik van deze website of enige website die een link naar deze website biedt. U neemt volledig verantwoordelijkheid voor het opstellen van de procedures voor de back-up van gegevens en viruscontrole die u noodzakelijk acht. Dit is een allesomvattende beperking van aansprakelijkheid die geldt voor alle verliezen en alle schade van welke aard dan ook, of de beweerde aansprakelijkheid nu is gebaseerd op een contract, op nalatigheid, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere basis heeft. In sommige rechtsgebieden zijn beperkingen van aansprakelijkheid zoals die hierboven worden uiteengezet, niet toegestaan, dus deze beperkingen van aansprakelijkheid zullen misschien niet op u van toepassing zijn. Als enig onderdeel van deze beperking van aansprakelijkheid om welke reden dan ook ongeldig is of niet kan worden uitgevoerd, dan zal de samengestelde aansprakelijkheid van black & decker, zijn dochterondernemingen, service-providers en licentieverleners onder dergelijke omstandigheden voor aansprakelijkheid, die op andere wijze zou zijn beperkt, het bedrag van minstens €116,67 niet te boven te gaan. Wij streven er niet naar de aansprakelijkheid voor een ongeluk met dodelijke afloop of persoonlijk letsel van welke aard dan ook, veroorzaakt door nalatigheid of weergave op bedrieglijke wijze, of voor andere aansprakelijkheid die onder van toepassing zijnde wetgeving niet kan worden uitgesloten of beperkt, uit te sluiten of te beperken.

11. Schadevergoeding en vrijwaring

U stemt ermee in ons, als ook onze functionarissen, directeuren, zaakwaarnemers, vertegenwoordigers en werknemers, schadeloos te stellen, te ontslaan van aansprakelijkheid en te vrijwaren van vorderingen, aansprakelijkheid, verliezen, kosten of eisen, inclusief de honoraria van juridisch adviseurs, die verband houden met uw schending van de Gebruiksvoorwaarden of uw toegang tot of gebruik van deze website of enige van de informatie, materialen of diensten die beschikbaar zijn via deze website.

12. Licentie en toegang tot de site

BLACK+DECKER en SBDK verleent u een beperkte licentie voor de toegang tot en het persoonlijk gebruik van deze website en niet voor het downloaden (anders dan pagina-caching) of wijzigen ervan, of van enig deel ervan, behalve met expliciete schriftelijke toestemming van Black & Decker en/of SBDK. Deze licentie omvat niet enig recht deze website of de inhoud ervan door te verkopen of er commercieel gebruik van te maken; enig recht een verzameling samen te stellen van productlijsten, beschrijvingen of prijzen; enig recht een afgeleid gebruik te maken van deze website of de inhoud ervan; enig recht account-Informatie te downloaden of te kopiëren ten behoeve van een andere handelaar; of enig recht met behulp van datamining, robots of vergelijkbare instrumenten gegevens te verzamelen en te extraheren. Het is niet toegestaan deze website of enig deel van deze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of op andere wijze te exploiteren voor welk commercieel doel dan ook, zonder de expliciete schriftelijke toestemming van BLACK+DECKER.

13. Wijziging en deelbaarheid

BLACK+DECKER en SBDK behoudt zich het recht voor deze website (of enig deel ervan) en/of de informatie, materialen, producten en/of diensten die verkrijgbaar zijn via deze website (of enig deel daarvan), met of zonder kennisgeving, tijdelijk of voorgoed, te wijzigen, te bewerken, te wissen, op te schorten of op te heffen. Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 20 september 2016.  U stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk zullen zijn jegens u of een derde, voor een dergelijke wijziging, bewerking, verwijdering, opschorting of opheffing van deze website. Als enige van deze voorwaarden ongeldig of nietig wordt geacht te zijn, of om welke reden, niet kan worden gehandhaafd, zal die voorwaarde deelbaar geacht worden te zijn en worden geacht geen gevolgen te hebben voor de geldigheid en de uitvoerbaarheid van een eventuele resterende voorwaarde. Wanneer BLACK+DECKER en/of SBDK enig recht of enige bepaling niet zal kunnen uitoefenen, zal dat niet betekenen dat van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling afstand wordt gedaan.

14. Van toepassing zijnde wet en rechtsgebied

Deze website wordt bediend en gebruikt door Black & Decker en SBDK vanuit de kantoren in Born, Nederland. Voor de opstelling, het bestaan, de opbouw, uitoefening, geldigheid in alle mogelijke aspecten van deze voorwaarden of enige bepaling van deze voorwaarden of enig geschil met betrekking tot het materiaal dat in deze website is opgenomen, gelden de wetten van Nederland. De Nederlandse gerechtshoven zullen exclusieve jurisdictie hebben voor het uitspraak doen over geschillen, die kunnen ontstaan uit of in verband met deze voorwaarden of het gebruik van deze website. U stemt er onherroepelijk mee in u te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de wetten van Nederland. Behoudens het voorgaande behouden wij ons het recht voor in enig rechtsgebied een juridische procedure te starten wanneer wij van mening zijn dat er inbreuk op deze overeenkomst wordt gepleegd of zal worden gepleegd. Toegang tot, of gebruik van, deze website of de informatie, materialen, producten en/of diensten op deze website, kan in bepaalde landen of rechtsgebieden bij wet zijn verboden. U bent er verantwoordelijk voor dat u zich houdt aan alle van toepassing zijnde wetten van het land, waarvandaan u zich toegang verschaft tot deze website. Wij doen geen enkele toezegging dat de informatie in dezes geschikt is voor of verkrijgbaar is op andere locaties dan de Verenigde Staten en de Europese Unie.

15. Volledige afspraak

Deze Gebruiksvoorwaarden bevatten de volledige afspraak tussen u en ons, ten aanzien van deze website, en geen enkele toezegging, verklaring, aansporing, mondeling of schriftelijk, die niet hierin is vervat, zal enige partij aan deze overeenkomst binden. Wanneer wij nalaten een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen, mag dat niet worden geïnterpreteerd als zouden wij afstand doen van een dergelijke bepaling of van het recht een dergelijke bepaling uit te voeren. Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met de juiste jurisdictie strijdig met de wet wordt geacht te zijn, zal een dergelijke bepaling zo moeten worden gewijzigd en geïnterpreteerd, dat de doelstellingen van de oorspronkelijke bepaling, in de mate als toegestaan bij wet, zo goed mogelijk worden bereikt, en de resterende bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden zullen volledig van kracht en in werking blijven.

16. Afstandsverklaring

Wanneer BLACK+DECKER en/of SBDK te eniger tijd nalaat uitvoering van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden te eisen of nalaat enig recht dat in dezes wordt bepaald, uit te oefenen, mag dat niet worden opgevat als zou worden afgezien van een dergelijke bepaling of een dergelijk recht. Alle afstandsverklaringen moeten schriftelijk worden afgelegd. Tenzij de schriftelijke afstandsverklaring een expliciete verklaring van het tegendeel bevat, zal geen enkele afstandsverklaring door BLACK+DECKER en/of SBDK of enige inbreuk op enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden of op enig recht hierin vervat, mogen worden opgevat als zou bij een voortdurende of daaropvolgende inbreuk op een dergelijke bepaling afstand worden gedaan van de bepaling zelf, of van enig recht uit hoofde van de Gebruiksvoorwaarden.

17. Contact met ons

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden of over een andere zaak, kunt u contact opnemen met ons door te schrijven naar STANLEY BLACK & DECKER NETHERLANDS B.V., POSTBUS 83, 6120 AB BORN, the Netherlands, of door een e-mailbericht te sturen naar contact-web-netherlands@sbdinc.com.